Koordinatorët e Programit

Master i Shkencave në Drejtësi; Profili: E Drejtë Ndërkombëtare
Master i Shkencave në Drejtësi; Profili: E Drejtë Penale


Prof.Asoc.Dr. Ilirjana KACELI​


Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ Profili: Gazetari
Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ Profili: Marrëdhënie me Publikun
 

Dr. Erlis CELA​


Master Profesional në Komunikim Marketingu
 

Dr. Suela MUSTA​


Master i Shkencave në Shkencat Islame
Master i Shkencave në Studime Religjioze
 

Dr. Skënder BRUCAJ​


Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Dr. William K. MARTIN


Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm
 

Prof. Asoc. Dr Enriketa SOGUTOGLU


Master Shkencor në Shkenca Kompjuterike
 

Dr. Arti OMERI