Tezat në vazhdim
Name Department Program Thesis's Title Advisor File
Erkan Öztürk Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Niyet hadisinin fıkh'ı konuları ile olan ilişkileri Prof. Dr. Ayhan Tekineş
Nuh Tokçelik Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Arnavutluk Bektaşi Başdedeliği Adap ve Erkanı Prof. Dr. Ayhan Tekineş
Elton Karaj Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame İslam Hukukunda İlmi Hilaf Prof. Dr. Ayhan Tekineş
Amir Sylka Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Komentimi i Kaptinës El-Fatiha Dr. Muhamed Fethallah Elmitwali
Feim Hoxha Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Shkencat e Akaidit në Kosovë në mes viteve 1951-2013 Dr. Muhamed Fethallah Elmitwali
Bashkim Çmega Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Kur'anda (İslamda) İnsan Hakları Dr. Reşit Haylamaz
Valdrin Mera Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Moderne Islame İslam Dininde Muminin Mumin Üzerindeki Hakları Dr. Muhamed Fethallah Elmitwali
Fatjon Nurçe Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Moderne Islame Jeta e personaliteteve shqiptare deri në vitin 1912 Dr. Reşit Haylamaz
Elif Aktepe Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Kur'an Kerimde Hased Dr. Reşit Haylamaz
Talip Aktaş Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Hanefi Fıkhında Namazla ilgili Hadislerin Tahrici Prof. Dr. Ayhan Tekineş
Kriselda Gura Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Ndërtimi i Imazhit të Institucioneve Financiare nëpërmjet PR. Raporti Propogand-Vërtetësi Prof. Dr. Briseida Mema
Ermira Likaj Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Propaganda në Psikologjinë e Turmave në Sistemin Komunist Prof. Dr. Briseida Mema
Irena Prici Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Hapësirat e PR-it në fushat elektorale, rasti i Shqipërisë Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Alba Boriçi Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Morali i "Njeriut të Ri" në publicistikë si propogandë e sistemit komunist Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Tizjana Lamçja Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Ndikimi i buxhetit të caktuar në kryerjen e veprimtarive te MP ( në kompani, institucione) Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Hysni Gura Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Marketingu i produkteve bujqësore në kushtet e konkurenës globale Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Fatih Ufuk Bağcı Shkenca Islame Master i Shkencave në Shkenca Themelore Islame Dallimi midis këndvështrimit për vlerat morale dhe gjykimit në nivelin e pjekurisë morale të nxënësve të shkollave të mesme; Rasti Medresesë Dr. Bayram Karcı
Hamide Shguni Gjuhë dhe letërsi turke Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Turke Tiran milli kütüphanedeki türkçe el yazmaları Dr. Bünyamin Çağlayan
Almer Toska Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Gazetari Politika dhe Media në Shqipëri, raporti midis tyre Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Sonila Peza Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Talk-Show (Bizsedë televizive) llojet dhe risitë në shoqërinë shqiptare Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Ylber Troci Drejtësi Master i Shkencave në Drejtësi / Profili e Drejta Penale Aspekte juridike të konfiskimit të produkteve të veprës penale dhe të praktikës gjyqësore penale Phd. Fabian Zhilla
Fatbardha Shima Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Ndikimi i marrëdhënieve me publikun në lajmin ekonomik, rasti: "Gazeta Ekonomi, Gazeta Shqip" Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi
Mirsad Likaj Drejtësi Master i Shkencave në Drejtësi / Profili e Drejta Penale Eutonozia dhe e drejta e jetës. Vështrim krahasues Dr. Ferdinand Gjana
Resul Çiftçi Gjuhë dhe letërsi turke Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm Kuram ve uygulamaları ile Arnavutluk'ta türkçe öğretimi Adriatik Derjaj
Fatmir Zhguni Shkenca Komunikimi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me Publikun Komunikimi i pushteteve lokale me qytetarin Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi