Zyra e Pranimit

Welcome to the Prospective Graduate Students homepage. Here you will find an introduction to the Kolegji Universitar Bedër, the courses we offer, how to apply for graduate study, how your application will be processed, and immigration and other important information.

Programet master në Kolegji Universitar Bedër u japin përgjigje interesit të studentëve dhe tregut. Studimet e ciklit të dytë synojnë thellimin e njohurive në një fushë të caktuar dhe përfitimin e një formimi akademik apo profesional e studentit.  Pas studimeve master studentët mund të vazhdojnë nivelin doktoral të studimeve.  Programet e ciklit të dytë janë të ndara nëMaster Shkencor dhe Master Profesional.  Kolegji Universitar Bedër ofron  një listë të gjerë  programesh studimi të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional)për studentët shqiptarë dhe të huaj.

Sipas planifikimit të karrierës së tyre, studentët mund të zgjedhin të studiojnë në këto programe duke patur si garanci, nivelin e lartë të stafit akademik të angazhuar, kurrikul të përgatitur në bazë të eksepriencave të universiteteve më të njohura në botë dhe një ambient të përshtatshëm për kërkim shkencor.

Përgjegjës i Zyrës

Elsuida Hoxhaj

Adresa Rr.” Jordan Misja”, Tiranë- Albania  

E-mail: [email protected]

[email protected]

Tel: +355 67 342 7001