Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Zyra e Koordinimit të Programeve Master ofron lidership kyç e strategjik, struktura administrative dhe akademike brenda të cilave grupe të ndryshme të studentëve dhe fakulteteve që operojnë në fushat e studimit të ofruara nga ne, mund të gjejnë mbështetje për sistemet e qeverisjes, inkurajim për arritje intelektuale e profesionale dhe përsosmëri akademike.

 

Misioni

Misioni i Zyrës së Koordinimit të Programeve Master është  përmirësimi i jetës  intelektuale të universitetit duke mundësuar diplomim dhe profesionalitet të studentëve për të ndërmarrë studime shkencore e kërkimore të avancuara dhe të përgatitur për jetën profesionale.