NA KONTAKTONI

Dr. Lokman Coşkun

Përgjegjës i Zyrës së Koordinimit të Programeve Master

[email protected]

Tel: +355 4 24 19 200