DATA TË RËNDËSISHME

Afati i Semestrit Vjeshtes Dorëzimi përfundimtar i Tezës është 01 Shkurt, 2019 -

Deadline for Fall Semester Final Submission of the Thesis is 01st February 2019