Notice: Undefined index: cid in /var/www/mco.beder.edu.al/web/pages.php on line 8

Notice: Undefined index: lang in /var/www/mco.beder.edu.al/web/pages.php on line 10

Notice: Undefined index: lang in /var/www/mco.beder.edu.al/web/pages.php on line 14
Koordinatorët e Programit- Beder University - Master Cordination Office

Koordinatorët e Programit

Master i Shkencave në Drejtësi; Profili: E Drejtë Ndërkombëtare

Master i Shkencave në Drejtësi; Profili: E Drejtë Penale

Dr. Ferdinand Xhaferaj
[email protected]


Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit; Profili: Gazetari

Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit; Profili: Marrëdhënie me Publikun

Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi

[email protected] 


Master i Shkencave në Shkencat Moderne Islame

Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame

 

Dr. Genti Kruja

[email protected]


Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm

Dr. Isa Erbaş
[email protected] 


Master i Shkencave në Psikologji Këshilimi dhe Pedagogji

Prof. Asocc. Dr. Tidita Abdurrahmani
[email protected]