Zyra e Pranimit

Welcome to the Prospective Graduate Students homepage. Here you will find an introduction to the Hëna e Plotë (Bedër) University, the courses we offer, how to apply for graduate study, how your application will be processed, and immigration and other important information.

Programet master në Shkollën e Lartë“Hëna e Plotë”( Bedër) u japin përgjigje interesit të studentëve dhe tregut. Studimet e ciklit të dytë synojnë thellimin e njohurive në një fushë të caktuar dhe përfitimin e një formimi akademik apo profesional e studentit.  Pas studimeve master studentët mund të vazhdojnë nivelin doktoral të studimeve.  Programet e ciklit të dytë janë të ndara nëMaster Shkencor dhe Master Profesional.  Shkolla e Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) ofron  një listë të gjerë  programesh studimi të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional)për studentët shqiptarë dhe të huaj.

Sipas planifikimit të karrierës së tyre, studentët mund të zgjedhin të studiojnë në këto programe duke patur si garanci, nivelin e lartë të stafit akademik të angazhuar, kurrikul të përgatitur në bazë të eksepriencave të universiteteve më të njohura në botë dhe një ambient të përshtatshëm për kërkim shkencor.

Përgjegjës i Zyrës

 

Adresa Rr.” Jordan Misja”, Tiranë- Albania  

E-mail [email protected]

 [email protected]

Tel +355 4 24 19 200

Fax +355  4 24 19 333