TARIFAT E SHKOLLIMIT

Kolegji Universitar Bedër, pagesa ndryshon në bazë të fushës dhe shkallës së vështirësisë së programit. Gradat kërkimore (MS, MA) vlerësohen me norma pagese të ndryshme për shkollim nga aftësitë profesionale. Studentët që punësohen si asistent pedagog në universitet ose që zotërojë  bursa të tjera në përgjithësi do të marrin mbështetje për shkollim nga Kolegji Universitar  Bedër

Nëse ju nuk merrni mbështetje për shkollim nga e institucionit tonë, faqja e normave të shkollimit do t'ju ndihmojë për buxhetin. 

Tarifa e Programit Master është 1500 € për vitin akademik 2014-2015.