DATA TË RËNDËSISHME

Afati i Semestrit Pranveror Dorëzimi përfundimtar i Tezës është 01 Qershor, 2018 -

Deadline for Spring Semester Final Submission of the Thesis is 01st June 2018