DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestri i Pranverës është 01 Qershor 2018 -

Final thesis submission date for Spring semester is

01 June 2018