DATA TË RËNDËSISHME

KONTESTIMI I TESISE - Prezantimet e finalistëve: 14 Korrik -

 

THESIS CONTEST

Nominations by the department are due: 4th July

Submission of thesis to the master coordinator: 10th July

Presentations of the Finalists: 14th July