DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestrin e Verës është 15 Shtator 2016 -

 

Final thesis submission date for Summer semester is 15 September 2016