DATA TË RËNDËSISHME

Data e Fundit e Dorezimit të Tezës për Semestrin e Pranverës është 15 Qershor 2016 -

 

Final thesis submission date for Spring semester is 15 June 2016